Världens äldsta ångfartyg
I det böljande blå ligger den kulturmärkta skönheten s/s Ejdern och guppar förnöjt. Det 22,4 meter långa fartyget har kommit att bli ett kommunikationshistoriskt minnesmärke samt ett levande museum tackvare de yrken som bevarats ombord. Hon är byggd 1880 på Göteborgs Mekaniska Werkstad men hamnade i Södertälje 1906.
– På senare år har Ejdern blivit känd tackvare sin rika historia och hon har uppmärksammats i flertalet filinspelningar, säger Åke Persson, kapten sedan 29 säsonger tillbaka.

Museiföreningen Ångfartyget Ejdern tog hand om fartyget efter det att hon var på väg att sänkas till havets botten på grund av vandalisering och vanvård. Numer tuffar fartyget på likt ett hjärtas rytmiska slag och föreningen anordnar resor för allmänheten till bland annat Mariefred, Drottningholm och Stockholm. Det går också bra att chartra s/s Ejdern som är idealistiskt för kortare ångbåtsutflykter för företag, föreningar och organisationer. Hon rymmer upp till 90 passagerare.
– Det är en upplevelse att åka med Ejdern, det är som en resa tillbaka till sekelskiftet, säger Åke Persson, kärleksfullt.

Museiföreningen Ångfartyget Ejdern

Bransch:
Nöje

Telefon: 070-676 75 38
Fax: 08-550 154 67

Hemsida:
www.ejdern.org

Adress:
Museiföreningen Ångfartyget Ejdern
Box 236
15123 Södertälje

| 13 SENASTE FÖRETAGEN